Защита на личните данни

Поверителност и сигурност

Ние ще поддържаме и използваме вашата „Лична информация“, съгласно нашата Политика за поверителност. Вашият продължаващ достъп или използване на сайта или закупуване или използване на нашите продукти или услуги показва, че сте съгласни с такива промени.

Моля, имайте предвид, че Гуми Център не събира съзнателно и не иска лична информация от лица под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, моля, не се опитвайте да се регистрирате за Услугите или да изпращате лична информация за себе си. Ако научим, че сме събрали лична информация от лице под 18 години, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че лице под 18 може да ни е предоставило лична информация.

Регистрация и създаване на акаунт в нашата платформа

Услугите са предназначени за достъп и използване от лица, които са навършили 18 години и като се съгласявате с Условията, вие декларирате, че сте навършили 18 години и пребивавате на територията на Република България, в която нашите Услугите могат да се предоставят законно, вие сте лицето, чието име и друга информация са предоставени за акаунта, който имате или създавате, че преди това не сте били спрени или премахнати от Услугата и че вашата регистрация и използването на услугата е в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Ако използвате Услугата от името на юридическо лице, организация или компания, вие декларирате и гарантирате, че имате правомощието да обвържете такава организация с настоящите Условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия от името на такава организация.

Цялата информация, която ни предоставяте при създаването на потребителския си акаунт, трябва да е точна. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашия потребителски акаунт и парола. Може да използваме имейла, който ни предоставяте в профила на потребителския си акаунт, за да ви предоставяме служебни съобщения и актуализации.

Обади се